Resekcja wierzchołka korzenia

Zabieg wprowadzony do stomatologii prawie 100 lat temu. Za pioniera resekcji wierzchołka korzenia w Polsce uznaje się prof. Cieszyńskiego. Zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba jest zabiegiem warunkowym tzn. … Zabieg wprowadzony do stomatologii prawie 100 lat temu. Za pioniera resekcji wierzchołka korzenia w Polsce uznaje się prof. Cieszyńskiego. Zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba jest zabiegiem […]