Cennik

Uprzejmie informujemy, że podane poniżej ceny usług są podane w PLN, a cennik pełni jedynie funkcję informacyjną i nie należy rozumieć go w kategorii oferty.

STOMATOLOGIA OGÓLNA

ŚwiadczeniaCena
Badanie lekarskie włącznie z poradą lekarską, receptą 100zł
Konsultacja implanto-protetyczna /w cenie badanie radiologiczne, pantomogram lub CBCT/ 200zł
Wizyta adaptacyjna dziecka 100zł
Znieczulenie do zabiegu w cenie zabiegu
Higienizacja 300zł
Piaskowanie, Skaling + fluoryzacja 300zł
Polishing /mycie, polerowanie zębów/ 200
Sedacja wziewna /zniesienie lęku podtlenkiem azotu i tlenem/- za 30min 300zł
Sedacja farmakologiczna /uspokojenie lekami/ 200zł
Wybielanie zębów- lampa plazmowa 600zł za 1 łuk /3 sesje lub 4 sesje w czasie 1 wizyty/
Przygotowanie pisemnego planu leczenia 200zł

ENDODONCJA

ŚwiadczeniaCena
Zdjęcie RTG punktowe /wykonywane na zewnątrz / 50zł
Opatrunek leczniczy 200 zł
Dewitalizacja (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"zatrucie\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\") + opatrunek 200 zł
Opracowanie i wypełnienie 1 kanału /pierwszy kanał w zębie lub ząb jednokanałowy/, zdjęcie rtg potwierdzające wypełnienie 400 zł- pierwszy kanał w zębie
Opracowanie 2-go i każdego kolejnego kanału- z wypełnieniem 300zł- /za kanał
Opracowanie i wypełnienie 1 kanału przy użyciu systemu powiększeń optycznych /mikroskop, lupy, tory wizyjne itd/ 500 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego (użycie mikroskopu) 600 zł
reendo/retreatment- powtórne leczenie endodontyczne, obejmuje usunięcie starego wypełnienia kanału, chemomechaniczne opracowanie i ponowne wypełnienie, zdjęcie rtg 500zł/kanał

WYPEŁNIENIE

ŚwiadczeniaCena
Ząb mleczny /ograniczona gwarancja 0,5 roku/ Wyp.światłoutwardzalne – 200zł
Ząb mleczny- /ograniczona gwarancja 0,5 roku/ Wyp. glasjonomerem – 200zł
Ząb stały na 1 powierzchni Wyp. światłoutwardzalne – 300zł
Ząb stały na 2 powierzchniach Wyp. światłoutwardzalne - 350zł
Ząb stały na 3 powierzchniach Wyp. światłoutwardzalne – 400zł
Odbudowa i estetyczne pokrycie zęba kompozytem /licówka kompozytowa/ Wyp. światłoutwardzalne – 500zł
Opłata za nieefektywną wizytę /brak współpracy dziecka/ 100zł

PROFILAKTYKA

ŚwiadczeniaCena
Lakierowanie zębów lakierem fluorowym-całość uzębienia 150zł
Lakowanie 1 ząb (uszczelnianie bruzd) 150zł
Fluoryzacja - pianka fluoryzacyjna 150zł
Lakowanie poszerzone 100zł
Polishing i fluoryzacja 300zł
Skaling, płukanie, polerowanie, 300zł
Szyna relaksacyjna 500zł

PROTETYKA

ŚwiadczeniaCena
Konsultacja protetyczna /obejmuje badanie radiologiczne- pantomogram/ 200zł
Proteza akrylowa 1200zł
Proteza szkieletowa 2200 zł
Proteza częściowa akrylowa (powyżej 8 zębów) 1200zł
Proteza elastyczna 2200zł
Proteza częściowa akrylowa ( odbudowa 1-2 zębów)- praca traktowana jako tymczasowa 500zł
Korona tymczasowa (wykonana w pracowni, okres wytrzymałości 3-6 miesięcy) 600 zł
Korona kompozytowa (wykonana w pracowni)- gwarancja ograniczona- 12 miesięcy 600 zł
Korona cyrkon, licowanie e.Max, korona pełnoceramiczna wykonana w laboratorium 1500 zł
Korona porcelanowa na metalu 1200 zł
Korona pełnoceramiczna /e.Max, Suprinity, Empress/- wykonana w gabinecie w systemie CEREC 1200 zł
Proteza tymczasowa- całkowita, proteza natychmiastowa /wykonana natychmiast po usunięciu zębów, bez dodatkowych przymiarek/, wymaga dodatkowych korekt lub wymiany po okresie przebudowy dziąsła 1200 zł
Inlay/onlay ceramiczny wykonany techniką cyfrową, skanowanie, frezowanie 1200 zł
Inlay/onlay z kompozytu /np. rozległa odbudowa tkanek zęba wykonana metodą skanowania i frezowania/ 800 zł
Zrąb pod Inlay/onlay z włókien szklanych 400 zł
Wkład koronowo-korzeniowy lany /metalowy wykonany w laboratorium/ 400zł
Podścielenie protezy miękkim akrylem w gabinecie 250zł
Most adhezyjny /most przyklejany do powierzchni zębów bez szlifowania, typ Maryland lub Rochete/, gwarancja nie dotyczy odcementowanie się w/w pracy 1200 zł
Szyna nagryzowa (relaksacyjna) 500 zł
Korona porcelanowa na złocie 1200 zł + koszt wagowy złota
Wkład z włókna szklanego 400 zł
Licówka porcelanowa /cena nie obejmuje wax-up, mock-up/ 1500 zł
Naprawa protezy za 1 punkt /dostawienie zęba, sklejenie protezy/, NIE NAPRAWIAMY PROTEZ WYKONANYCH W INNYCH PRZYCHODNIACH, naprawa nie jest objęta gwarancją- jest zawsze pracą warunkową 400zł
Odbudowa i estetyczne pokrycie zęba (materiał Enamel) 500zł
Korona protetyczna na implancie /korona metalowa licowana porcelaną z łącznikiem i śrubą/ od 2200 zł /cena uzależniona od typu implantu i kosztów elementów implantoprotetycznych/
Punkt protetyczny w pracy implantologicznej (przęsło) od 1200 zł
Proteza akrylowa na dwóch implantach od 3000zł
Endokorona /e.max, Suprinity, cerasmart, empress, enamic itd/. 1200zł
Wax-up 500zł
Mock-up 500
symulacja uśmiechu- DSD 500zł
fotograficzna analiza uśmiechu na zdjęciach profilowych i bocznych 200zł
cyfrowa analiza uśmiechu- skan wewnątrzustny+symulacja na zdjęciach 500zł
Kompleksowa analiza uśmiechu, dokumentacja fotograficzna, skany wewnątrzustne, symulacja 1000zł
złożona praca implantoprotetyczna przykręcana na min. 6 implantach z odbudową dziąsła /projekt cyfrowy, kontrola przylegania, indywidualne napalenie porcelany, multiunity/ 20000zł
indywidualny łącznik cyrkonowy na tibase 1500zł
bonding, flow injection, licówki kompozytowe wykonane na podstawie cyfrowego planowania /bonding jest pracą z definicji tymczasową i wymaga stałej kontroli, polerowania, doklejania wykruszonych fragmentów, po okresie adaptacji zmiany na pracę ceramiczną/ 600zł /ząb
multiunit /element pracy przykręcanej, zmiana osi przykręcania implantów 500zł
Toksyna botulinowa w leczeniu nadmiernego napięcia i przerostu mięsni żwaczy i skroniowych 1000zł /obustronnie/

PERIODONTOLOGIA

ŚwiadczeniaCena
Kwalifikacja/Diagnostyka/Plan leczenia Kwalifikacja do leczenia periodontologicznego /konsultacja/ 200zł
Leczenie początkowe, faza higienizacyjna Scaling+RootPlaning 300zł
Leczenie (w cenie zabiegów - znieczulenia, szycie i patrunek periodontologiczny (Peripac lub CoePack) Kiretaż zamknięty (scaling głęboki) - jeden ząb 300zł
Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka - od 1 do 3 zębów 1500zł
Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka - od 4 do 6 zębów 1500zł
Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka + sterowana regeneracja kości - od 1 do 3 zębów 2000zł
Operacja płatowa (CWN) + osteoplastyka + sterowana regeneracja kości - od 4 do 6 zębów 2500zł
Kiretaż otwarty- bez osteoplastyki 1500zł/łuk
Plastyka wędzidełka 400zł
Wydłużenie korony klinicznej zęba 400zł
Pogłębienie przedsionka 1000zł
Pogłębienie przedsionka przeszczepem łącznotkankowym z podniebienia 1100zł
Pokrycie recesji cena ustalana indywidualnie /od 1000zł w zależności od techniki i recesji/
Unieruchomienie zębów szyną z włókna szklanego 400 zł za ząb w szynie
Korekta zwarcia (usunięcie węzłów urazowych) 100 zł za - każde spotkanie
Badanie kontrolne w fazie podtrzymującej (recall) - pacjent jest zobowiązany do zgłaszania się w określonym interwale czasowym na badania kontrolne obejmujące pomiar głębokości kieszonek, higienizację 300zł
Badanie kontrolne określenie BOP, API - co 3 miesiące dla zapaleń agresywnych oraz co 6 miesięcy dla zapaleń przewlekłych 200zł
Badanie kontrolne określenie BOP, API oraz pomiar głębokości kieszonek - raz na 12 miesięcy 200zł
Konsultacja w przypadku zaostrzenia przebiegu choroby 200zł

IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

ŚwiadczeniaCena
Zdjęcie RTG punktowe /nagranie na płytę CD, przesłanie emailem lub wydruk/ 50zł
Zdjęcie panoramiczne /w cenie płyta CD, wysłanie na email, wydruk/ 100zł
Konsultacja implantologiczna /obejmuje badanie, diagnostykę radiologiczną- zdjęcie pan tomograficzne lub tomografię komputerową/ 200zł
wprowadzenie jednego implantu tytanowego /implant niemiecki Medentis Medical, Bego/- rękojmia przychodni dotycząca osteointegracji, cena obejmuje zabieg, implant, badania radiologiczne, ocenę gojenia, zdjęcie szwów 2300zł
wprowadzenie implantu z zastosowanem techniki Summersa, Socket Schield, roszczepienia kości/ przypadki z zmniejszoną ilością tkanki kostnej/ 3000zł
ekstrakcja zęba i natychmiastowe osadzenie implantu, gruba gojąca /procedura obarczona nieznacznie wyższym ryzykiem niepowodzenia niż implantacja odroczona/ 2500zł
szablon chirurgiczny /cyfrowe planowanie zabiegu, analiza na podstawie tomografii, wydruk szablonu pozycjonującego na drukarce 3D/ 1500zł
korona pełnoceramiczna (cyrkon + porcelana) niezależnie od systemu implantologicznego 2500zł
biały łącznik cyrkonowy na implancie 1500zł
założenie śruby gojącej (niezależnie od systemu implantologicznego) 300zł
korona metalowo-ceramiczna (niezależnie od systemu implantologicznego, wymaga łącznika i śruby/ 1400zł
łącznik tytanowy standard /fabryczny/ 1000zł
korona przykręcana lub cementowana na łączniku implantu /obejmuje zestaw korona metalowo-ceramiczna, łącznik, śruba mocująca/ 2400zł
Korona z łącznikiem na implancie STRAUMANN, NOBEL BIOCARE, ASTRA TECH 3000zł
Korona stanowiąca przęsło w moście (metal + porcelana) 1400 zł niezależnie od systemu implantów
Korona stanowiąca przęsło w moście (cyrkon + porcelana)- pełnoceramiczna, bez metalu 1600 zł niezależnie od systemu implantów
biały łącznik cyrkonowy na implancie 1200zł
zdjęcie szwów po zabiegu wykonanym w naszej przychodni 0zł
CAŁKOWITA CENA IMPLANT, ŚRUBA GOJĄCA, ŁĄCZNIK PROTETYCZNY, KORONA METALOWO-CERAMICZNA, BADANIA RTG w trakcie leczenia 5000zł /system MEDENTIS, BEGO, CORTEX/
regeneracja kości wyrostka przy użyciu biomateriałów- cena za 1 obszar odpowiadający zębowi od 2500zł
przeszczepy kości z bródki i trójkąta zatrzonowcowego- cena za 1 obszar odpowiadający 1 zębowi 2500zł- 3000zł
podniesienie dna zatoki szczękowej (w zależności od użytych materiałów)- cena za 1 obszar odpowiadający 1 zębowi, 3000zł
Transpozycja/Lateralizacja nerwu zębodołowego dolnego 4000zł
Osteodystrakcja kości 8000zł
usunięcie zintegrowanego implantu, złamanego implantu, złamanej śruby implantu, śruby stabilizującej 2200zł
Tomografia komputerowa -tryb endo 100zł
Tomografia komputerowa 5cmx8cm 150zł
Tomografia komputerowa 8cmx8cm 180zł
Tomografia komputerowa 12,5cmx8cm 200zł
implant zygomatyczny 4600zł
leczenie periimplantitis- kiretaż otwarty, zamknięty, płukanie, oczyszczenie powierzchni implantu, spłycenie kieszonek/ 500zł
opinia pisemna dotycząca implantu wprowadzonego w innym gabinecie, opinia dotycząca leczenia w innym ośrodku 10000zł

CHIRURG SZCZĘKOWY

ŚwiadczeniaCena
Konsultacja u specjalisty chirurga szczękowo-twarzowego /obejmuje badanie i wykonanie zdjęcia pantomograficznego/ 200zł
Konsultacja implanto-protetyczna 200zł
Ekstrakcja zęba mlecznego 100zł- 200zł /zalezne od fazy resorpcji korzeni i stopnia ruchomości/
Ekstrakcja zęba jednokorzeniowego – (zęby sieczne górne, dolne, kły) 200zł
Ekstrakcja zęba przedtrzonowego – (zęby przedtrzonowe) 300zł
Ekstrakcja zęba trzonowego – (zęby trzonowe) 400zł
Ekstrakcja zęba mądrości /trzeci trzonowiec, ósemka/, w cenie znieczulenie, szwy, zdjęcie szwów i wizyty kontrolne 500zł
Ekstrakcja zęba częściowo zatrzymanego /w cenie znieczulenie, szwy, zdjęcie szwów i wizyty kontrolne/ 500zł
Ekstrakcja chirurgiczna zęba całkowicie zatrzymanego 600zł
Zaopatrzenie zębodołu szwami 50zł
Hemisekcja 500zł
Plastyka wędzidełka wargi, policzka, języka /laser, diatermia- zabiegi bezkrwawe/ 400zł
V-Y plastyka, Z plastyka lub inne klasyczne plastyki wędzidełka /koszt z założeniem i zdjęciem szwów/- niezbędna pełna współpraca dziecka lub dwukrotna sedacja gazem, lekami uspokajającymi /nie ujęta w kosztach/ 600zł
Resekcja wierzchołka korzenia 500zł
Radectomia 500zł
Wsteczne, chirurgiczne wypełnienie kanału- materiał MTA 100zł
Leczenie zmian na błonie śluzowej 200zł
resekcja wierzchołka korzenia 500zł
wyłuszczenie/usunięcie torbieli zębopochodnej 500zł
Badanie histopatologiczne zmiany /certyfikowane laboratorium, wydanie i omówienie wyniku badania / 200zł
Usunięcie guzka błony śluzowej jamy ustnej, zaopatrzenie szwami, badanie histopatologiczne, wydanie i omówienie wyniku 500zł
Nacięcie ropnia i drenaż rany, recepta 200zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej 500zł-1000zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego 500zł
Przepłukanie jamy ropnia /kolejna wizyta po rewizji chirurgicznej/ 100zł
Ekstrakcja zęba piezotomem /ultradzwiękowe urządzenie do przecięcia włókien ozębnej/ 600zł/ząb
Złamanie żuchwy/szczęki- leczenie zachowawcze /szynowanie/ 2000zł
złamanie żuchwy/szczęki- leczenie chirurgiczne 5000zł / zespolenie złamanego obszaru x ilość złamań
artopunkcja/artrocenteza stawu skroniowo-żuchwowego 500zł
blokada diagnostyczna/blokada lecznicza 200zł
nacięcie ropnia i drenaż rany, recepta 200zł