ppłk rez. dr n. med. Tomasz Piętka

ppłk rez. dr n. med. Tomasz Piętka

Specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej, specjalista chirurgii stomatologicznej

W 2000 roku ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, a 2001 ukończyłem z wynikiem ponad dobrym Oddział Stomatologiczny Akademii Medycznej w Łodzi.

Chirurgia szczękowo-twarzowa zafascynowała mnie już w czasie studiów. W ich trakcie miałem Indywidualny Tok Studiów. Otrzymałem wyróżnienie na konferencji organizowanej przez studenckie towarzystwa naukowe im. Kłopotowskiego, byłem także laureatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny organizowanej przez Wojskową Akademię Medyczną.

Po studiach podjąłem pracę jako asystent w Klinice Chirurgii Twarzowo-Szczękowej Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

W 2007 r. uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii szczękowo-twarzowej, a w 2012 zdałem egzamin specjalizacyjny i uzyskałem tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej.

Intensywną pracę kliniczną łączę z pracą naukową. Jestem autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych i wystąpień zjazdowych z dziedziny chirurgii głowy i szyi.

W 2013 roku obroniłem pracę doktorską pt. ”Ocena wartości badania PET-CT w diagnostyce nowotworów okolicy szczękowo-twarzowej”.

W latach 2014-2016 kierowałem Klinicznego Oddziału Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Wojskowego Instytutu Medycznego- Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie oraz pełniłem funkcję Konsultanta Krajowego Wojskowej Służby Zdrowia w dziedzinie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

Od 15 lat nieprzerwanie zajmuję się leczeniem implantologicznym. Prowadziłem z tej dziedziny szereg kursów i szkoleń zarówno dla lekarzy dentystów ogólnie praktykujących, jak i dla osób specjalizujących się w chirurgii jamy ustnej. Prawdziwym wyzwaniem jest dla mnie pełna regeneracja utraconej tkanki kostnej, co daje możliwość odtworzenia uzębienia i przywrócenia komfortu Pacjentowi.

Moja praca jest moją największą pasją , staram się na bieżąco śledzić najnowocześniejsze metody leczenia chirurgicznego w obrębie głowy i szyi, dlatego też uczestniczyłem w wielu kursach i stażach zagranicznych: m.in. w Los Angeles, Kalifornia – zaawansowany kurs implantologiczny, w Bogocie, w Kolumbii- zaawansowany kurs implantologiczny, w Wiedniu- dostępy chirurgiczne w obszarze głowy i szyi /kurs na zwłokach/, w Wiedniu- leczenie złamań twarzoczaszki kurs na zwłokach/, w Wiedniu- rekonstrukcje z wykorzystaniem płatów /kurs na zwłokach/,w Izraelu- kurs implantologiczny, w Szwajcarii-kurs chirurgii ortognatycznej, w Bolonia, Włochy, w Brugii-Belgia

Tematy zainteresowań: onkologia jamy ustnej, chirurgia ortognatyczna, implantologia stomatologiczna, odbudowa tkanki kostnej, chirurgia periodontologiczna