CYFROWA IMPLANTOLOGIA

CYFROWA IMPLANTOLOGIA

W obecnych czasach dążymy do maksymalnej precyzji i przewidywalności w zabiegach medycznych. Także w leczeniu implantologicznym istnieje możliwość ultraprecyzyjnego zobrazowania warunków kostnych pacjenta i zaplanowania obszarów wprowadzenia implantów.

Dzięki możliwości wykonania trójwymiarowych badań radiologicznych- CBCT /tomografia stożkowa, tomografia wolumetryczna/ możemy wykonać dokładny pomiaru kości pacjenta we wszystkich 3 wymiarach. Specjalne programy już na etapie diagnostyki radiologicznej dają możliwość zaplanowania miejsc przyszłego wprowadzenia implantów oraz precyzyjnego, indywidualnego doboru rozmiaru wszczepu. W naszej Klinice posiadamy rozbudowane oprogramowanie implantologiczne z bazą implantów kilkudziesięciu producentów. Dzięki dokładnej diagnostyce i planowaniu przedstawiamy pacjentowi precyzyjne możliwości odbudowy implantoprotetycznej jeszcze przed rozpoczęciem leczenia.

Na podstawie cyfrowej analizy i planowania tworzymy szablon implantologiczny- czyli precyzyjną formę z zaznaczonymi miejscami osadzenia implantów. Szablon implanologiczny maksymalnie skraca czas zabiegu oraz maksymalizuje dokładność i przewidywalność zabiegu. Dzięki niemu lekarz implantolog ma dokładnie wskazane miejsca, rozmiary, głębokość, kierunek wprowadzenia implantów.

W ramach usług Kliniki Amigodental wykonujemy:

 

  • kompleksowe leczenie implantologiczne
  • sinus lift otwarty
  • sinus lift zamknięty
  • przeszczepy kości autogennej
  • odbudowa kości przed leczeniem implantologicznym
  • eksplantacje
  • leczenie periimplantitis

 

Istnieje możliwość przygotowania przed zabiegiem zarówno szablonu implantologicznego jak i przyszłych zębów- tak aby zabieg został skrócony do minimum, a pacjent opuścił naszą przychodnię z nowymi zębami.

Posiadamy laserową drukarkę stereolitograficzną umożliwiająca druk modeli kości pacjenta na podstawie przetworzonych badań radiologicznych oraz szablonów radiologicznych.

Galeria

Możesz umówić się przez internet

rejestracja@amigodental.pl

Godziny otwarcia

Od Pon. do Pt. o 9:00-19:00