Korony pełnoceramiczne w Amigodental w 1h

Korony pełnoceramiczne w Amigodental w 1h

Korony pełnoceramiczne to korony w wykonane w technologii bez metalu. Charakteryzują się wysoką estetyką, biozgodnością, brakiem alergenów. W naszej Klinice korony i mosty pełnoceramiczne wykonywane są w technologii w pełni cyfrowej.

Korony pełnoceramiczne to korony w wykonane w technologii bez metalu. Charakteryzują się wysoką estetyką, biozgodnością, brakiem alergenów. Istnieje wiele materiałów do wykonania koron. Są to prasowane porcelany, kryształy krzemianów, cyrkon oraz ceramiki hybrydowe łączące w sobie wymienione wcześniej materiały. Omawiane materiały charakteryzują się różnymi właściwościami fizykochemicznymi- przenikalnością świetlną, wytrzymałością mechaniczną, kruchością, mają odmienne procedury krystalizacji, nakładania glazury.

Korony pełnoceramiczne w odróżnieniu od koron metalowych licowanych porcelaną to korony o najbardziej zbliżonej przenikalności świetlnej do zębów naturalnych. Przy koronach pełnoceramicznych wyeliminowany jest także ciemny efekt przydziąsłowy bardzo częsty przy koronach metalowych. W przypadku koron monolitycznych nie występują odpryski porcelany i prześwity nieestetycznego metalu.

Dzięki zastosowaniu specjalnych kwasów i silanów korony pełnoceramiczne charakteryzują się także wyższą klasą cementowania do filarów zębowych niż korony metalowe

W naszej Klinice korony i mosty pełnoceramiczne wykonywane są w technologii w pełni cyfrowej.

Skanowanie wewnątrzustne oddaje natychmiast obraz filarów protetycznych a analiza komputerowa wg. algorytmu Bio-Jaw umożliwia szybkie odtworzenie cyfrowego obrazu korony zęba. Konsola projektowa Cerec pozostaje w stałej łączności z 4-osiową frezarką numeryczną /frezarką 3D/ umożliwiając przetworzenie obrazu cyfrowego koronę zęba. 4 frezy diamentowe pracujące jednocześnie w kilku osiach tworzą z fabrycznego bloczka ceramicznego lub bloczka kryształu koronę, most.

Po przymiarce w jamie ustnej pacjenta praca podlega indywidualnej charakteryzacji, glazurowaniu i krystalizacji w wysokotemperaturowym, ultraszybkim piecu /temperatury do 1400 stopni Celsjusza osiągane są w kilkanaście minut/. Po wystudzeniu powierzchnia wewnętrzna korony jest kondycjonowana i przycementowywana do filaru zęba.

Procedura wytworzenia pojedynczej korony trwa ok 1 godziny, mostu składającego się z kilku punktów pełnoceramicznych jest najczęściej wielokrotnością tego czasu ale nadal możliwa jest do osiągnięcia w ciągu jednej wizyty w przychodni.

Inne aktualności