Stworzyliśmy własną politykę jakości

Stworzyliśmy własną politykę jakości

Spełnienie wymagań wszystkich Klientów i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością to podstawa codziennej działalności naszej Kliniki Stomatologicznej Amigodental.

Nasza polityka to spełnienie wymagań klientów i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością,

poza tym:

• dążenie do pełnego zadowolenia wszystkich klientów

• ciągłe podnoszenie kompetencji naszych pracowników

• świadomość odpowiedzialności każdego pracownika za jakość udzielanych usług medycznych

• zapewnienie wszystkich niezbędnych zasobów oraz sprawowanie nadzoru nad systemem zarządzania jakością przez kierownictwo Centrum

• plan leczenia kompleksowego

• pisemna wycena planowanego leczenia

• rękojmia na wykonane usługi i zabiegi

Inne aktualności