USUWANIE ZĘBÓW, ÓSEMEK

Usuwanie zębów /ekstrakcja zębów/- to zabieg polegający na przerwaniu włókien ozębnej łączących ząb z otaczającą kością zębodołu i usunięciu zęba poza jamę ustną

 

Wskazania:

 • znaczne zniszczenie tkanek zęba- uniemożliwiające odbudowę
 • próchnica korzeni, separacja próchnicowa korzeni
 • pęknięcie pionowe i skośne korzenia
 • znacznie zaznaczony efekt Godona- uniemożliwiający protezowanie
 • III stopień ruchomości patologicznej
 • wskazania ortodontyczne /ustalone przez lekarza ortodontę/
 • torbiel korzeniowa obejmująca ponad połowę korzenia zęba
 • korzeń zęba tkwiący w szczelinie złamania
 • utrudnione wyżynanie zęba
 • intruzja zęba stałego lub mlecznego

 

Przeciwwskazania do ekstrakcji zęba

 • ząb tkwiący w guzie nowotworowym
 • skaza krwotoczna /pacjent wymaga przygotowania hematologicznego/
 • osteoporoza leczona dużymi dawkami bifosfonianów- szczególnie przy zachowaniu dożylnej drogi podania
 • stan po radioterapii kości żuchwy - /duże ryzyko osteoradionekrozy/

 

Technika usuwania zębów i ósemek

Mikroinwazyjna technika z wykorzystaniem periotomów- polega na delikatnym przecięciu włókien ozębnej z wykorzystaniem wąskich i bardzo ostrych narzędzi z wysokogatunkowej stali. Periotomy w trakcie zabiegu usunięcia zęba wprowadza się coraz głębiej wzdłuż korzenia, wykonując ruch oscylacyjny po całym obwodzie zęba. Ząb traci powoli kontakt z zębodołem, zaczyna się ruszać i może zostać delikatnie wyjęty. Zabieg jest bardziej czasochłonny niż standardowa ekstrakcja- może zając nawet kilkanaście minut. Zaletą techniki periotomowej jest brak traumatyzacji kości wyrostka zębodołowego. Nie dochodzi do jej miażdżenia, wykruszenia, uszkodzenia. Gojenie zębodołu jest znacznie szybsze, a potencjalny zanik kości mniejszy. Technika ta jest szczególnie polecana w przypadku planowanych zabiegów implantacji wszczepów zębowych.

 

Mikroinwazyjna technika z zastosowaniem urządzenia piezoelektrycznego- jest modyfikacją techniki periotomowej. Do przecięcia włókien ozębnej używamy specjalnej końcówki periotomowej z wysoką amplitudą drgań /powyżej 20 tyś./. Technika ta pozwala znacznie przyśpieszyć usunięcie zęba a także umożliwia usunięcie zębów z ankylozą pozapalną, głęboko złamanych fragmentów korzeni. W naszej przychodni dysponujemy najmocniejszym na rynku urządzeniem piezoelektycznym Acteon SOLO umożliwiającym płynną regulację siły i amplitudy drgań końcówki.

 

Usuwanie zębów i ósemek z wykorzystaniem luksatorów- jest modyfikacją techniki periotomowej. Luksatory są znacznie mocniejszymi urządzeniami stwarzającymi szansę szybszej penetracji wzdłuż korzeni zęba

 

Usuwanie zębów i ósemek z wykorzystaniem kleszczy ekstrakcyjnych - jest popularną techniką stomatologiczną. Do usuwania wykorzystujemy 64 pary anatomicznych kleszczy Tomesa-Bertena oraz kleszcze prof. Meissnera / wyjątkowo silne kleszcze w 3 rozmiarach/. W trakcie usuwania wykonujemy tzw. ruchy ekstrakcyjne zgodne z kształtem, krzywizną zęba oraz jego położeniem służące zerwaniem włókien ozębnej. Dla usunięcia zębów z wykorzystaniem kleszczy niezbędne jest zachowanie struktury umożliwiające wprowadzenie i uchwyt kleszczami.

 

Usuwanie zębów i ósemek z wykorzystaniem dźwigni ekstrakcyjnych- jest wyjątkowo skuteczną metodą ekstrakcyjną. Wykorzystuje zasadę przeniesienia sił znaną z dźwigni jednostronnej. Bogactwo kształtu dźwigni pozwala dopasować jej końcówkę roboczą, wprowadzić wzdłuż korzenia do zębodołu i wykonać ruchy wyważające lub wyłamujące. Technika ta wymaga jednak większych umiejętności i doświadczenia klinicznego

 

Usuwanie zębów ósemek z wykorzystaniem wierteł i frezów- polega na usunięciu kości otaczającej usuwany ząb i/lub na rozfragmentowaniu usuwanego zęba. Technika ta jest często stosowana w przypadku usuwania zębów zatrzymanych

 

Usunięcie zęba ortodontyczne- wyjątkowa technika polegająca do powolnym wyciąganiu zęba z zębodołu- przebiega z natychmiastową przebudową kości

 

Techniki hybrydowe- najczęstsze w codziennej praktyce- polegające na jednoczesnym zastosowaniu dźwigni i kleszczy, periotomów i kleszczy, frezów i dźwigni

 

Przebieg gojenia po usunięciu zęba

 

Zębodół czyli łoże po ekstrakcji powoli wypełnia się krwią. Następnie zachodzą procesy wykrzepiania- tworzy się skrzep, ustaje krwawienie /na tym etapie pacjent opuszcza gabinet/. Skrzep ulega wstępnej retrakcji /obkurczeniu/. Powierzchowna warstwa skrzepu pod wpływem śliny ulega rozpadowi enzymatycznemu, zmienia swój kolor na szaro-siny. Już po 24 godzinach od usunięcia zęba rozpoczynają się procesy angiogenezy- wrastania naczyń z sąsiadującej kości. Rozpoczyna się powolna przebudowa skrzepu w kierunku tkanki kostnej. Błona śluzowa dziąsła ulega retrakcji nad krawędziami wyrostka zębodołowego /często odczuwalna przez pacjentów przypadłość- wyczuwalne ostre brzegi wyrostka pod obkurczoną błoną śluzową oceniane są przez pacjenta jako pozostałość po ekstrakcji korzenia zęba/

 

Następstwa ekstrakcji zębów

 • ból poekstracyjny /wczesny, późny/
 • obrzęk
 • podbiegnięcie krwawe /siniak/
 • szczękościsk
 • /przejściowe utrudnione otwieranie ust, odwodzenie żuchwy/

 

Czynniki ryzyka w usuwaniu zębów:

 • leki antyagregacyjne
 • antywitaminy K /Sintrom, Syncumar, Acenokumarol/
 • warfin, warfaryna
 • wrodzone skazy krwotoczne
 • pacjenci w pierwszych 12 miesiącach od zawału
 • pacjencji z wywiadem endocarditits
 • pacjenci z osteoporozą po leczeniu bifosfonianami z doustną drogą podania
 • pacjenci w trakcie lub bezpośrednio po chemioterapii

 

Przygotowanie pacjenta obciążonego:

osłona antybiotykowa min 1 h przed zabiegiem
utrzymanie wskaźnika INR w zakresie do 150% normy- czyli od 1,2 do 1,8 /przeważnie przyjmuje się zasadę poniżej 2,0

 

Powikłania ekstrakcji

 • przedłużone krwawienie /w przypadku poszarpania brzegów dziąsła/
 • zaburzenia czucia /zdrętwienia, mrowienia/
 • złamanie zęba sąsiadującego
 • złamanie żuchwy
 • złamanie wyrostka zębodołowego
 • powstanie połączenia z zatoką szczękową
 • pozostawienie fragmentu korzenia /niezakończona ekstrakcja/

 

Najczęściej zgłaszanym problemem po usunięciu zęba jest przedłużający się lub pojawiający się kilka dni po zabiegu pulsujący ból poekstrakcyjny. Związany jest on z utratą skrzepu wypełniającego zębodół. Pusty zębodół wypełnia się pokarmem, ulega nadkażeniu. Ulegają podrażnieniu końcówki włókien nerwowych. Pojawiają się silne dolegliwości bólowe- nawet na delikatny ruch powietrza w jamie ustnej. Bóle promieniują wzdłuż unerwienia- w kierunku ucha lub skroni oraz w kierunku bródki, rzadziej w kierunku oka, nosa. Suchy zębodół zdarza się prawie 20 razy częsciej u palaczy tytoniu. Leczenie polega na delikatnym wypłukaniu resztek pokarmowych i wprowadzeniu delikatnego preparatu znieczulająco-odkażającego. Opatrunek wymaga często kilkakrotnego powtórzenia. W przypadku utrzymujących się dolegliwości należy więc niezwłocznie skontaktować się z lekarzem stomatologiem.

 

Wskazania dotyczące postępowania po usunięciu zęba:

 • utrzymanie tamponu w miejscu zabiegu przez 20-30 minut, delikatnie dociśniętego do miejsca ekstrakcji
 • unikanie palenia papierosów w dniu zabiegu
 • unikanie jedzenia i picia przez 2 godziny
 • unikanie wysiłku fizycznego przez 2 dni
 • chłodzenie miejsca zabiegu /zimne okłady, zimne pokarmy/
 • zdjęcie szwów po 10-14 dniach od zabiegu
 • leki przeciw bólowe ogólnie dostępne /NLPZ/
 • kontrola w przychodni w przypadku dolegliwości bólowych lub jakichkolwiek wątpliwości

 

Chirurgiczne usunięcie zęba mądrości /ósemki/- jest najczęściej zabiegiem związanym z większą ilością procedur chirurgicznych. Przeważnie konieczne jest pełne odsłonięcie zęba przez wykonanie nacięcia błony śluzowej nad nim i odchylenie tzw. płata śluzówkowo-okostnowego. Zatrzymane zęby trzonowe trzecie /ósemki/ najczęściej wymagającą wykonania zdjęcia wiertłami lub frezami niewielkiej ilości kości otaczającej koronę. Stwarza to dodatkową przestrzeń dla wykonania ruchów ekstrakcyjnych. W części przypadków ząb nie rokuje na usunięcie w całości. W takim przypadku wykonujemy zabieg rozfragmentowania korony i korzenia. Usuwamy delikatnie poszczególne fragmenty. Zabieg chirurgicznego usunięcia zęba mądrości najczęściej związany jest z wystąpieniem większych odczynów pozabiegowych

Zadzwoń i umów się na wizytę

rejestracja telefoniczna +48 570 00 01 02

Możesz umówić się przez internet

rejestracja@amigodental.pl

Godziny otwarcia:
PN 9:00-19:00
WT 9:00-19:00
ŚR 9:00-19:00
CZW 9:00-19:00
PT 9:00-19:00
SOB 0:00-00:00